Please Wait...

Alumni List

Sr.No. Name Year Of Passing Department
1 Haresh Sata bhai Rangpara 2018 Zoology
2 Bogdanimx Bogdanimx BogdanprcWN h54rsjrF578909 Botany
3 Hitarth Kamleshbhai Dave 2017 Mathematics
4 Jitendra Gokaldas Patel (padalia) 1967 Chemistry
5 Hardik Prabhatbhai Herbha 2017 Mathematics
6 Rakshit Sureshbhai Thakkar 2004 Chemistry
7 Hiteshkumar Ravjibhai Kanzariya 2018 Chemistry
8 Bharat Danabhai Dharajiya 2018 Chemistry
9 Bharat Parabatbhai Mer March 2018 Chemistry
10 Urvi Rajeshbhai Rathod 42.00% Physics