Please Wait...

Alumni List

Sr.No. Name Year Of Passing Department
1 Bharat Parabatbhai Mer March 2018 Chemistry
2 Urvi Rajeshbhai Rathod 42.00% Physics
3 Ajay Markhibhai Goriya 2018 BCA
4 Ronak Maheshbhai Ghodashara 2018 Chemistry
5 Divyesh Dineshbhai Desai 2018 Chemistry
6 Hardik Bharat bhai Jethva 2018 Chemistry
7 Madhur Govind bhai Nandaniya 2018 Mathematics
8 JAY PARESHBHAI DETROJA 2018 Botany
9 Hiteshkumar Ravjibhai Kanzariya 2018 Mathematics
10 pooja dhirajlal kyada 2018 Chemistry