Please Wait...

Alumni List

Sr.No. Name Year Of Passing Department
1 harnish Vallabhdas Shah 1975 Chemistry
2 Chandresh Vasantbhai Padiya 2003 Zoology
3 Merziuz Merziuz Merziuz dwJHKq Physics
4 ivbylundy https://apple.com#rar ivbylundy https://apple.com#rar ivbylundy https://apple.com#rar ivbylundy https://ap BCA
5 harnish Vallabhdas Shah 1973 Chemistry
6 NAMILABEN DINESHBHAI ZAMPADIYA 2020 Chemistry
7 RUPESH RAMIKBHAI AGHERA 2012 Chemistry
8 Faiyaz abbasbhai sherasiya 2020 Chemistry
9 Faiyaz abbasbhai sherasiya 2020 Chemistry
10 faiyaz abbasbhai sherasiya 2020 Zoology